Łagów jest bardzo piękną wsią położoną w województwie lubuskim. Jest doskonałym miejscem wypoczynkowym oraz wczasowym. Niebywale interesującym miejscem, w które należy się udać przybywając w te rejony jest rezerwat znany jako Buczyna Łagowska. Możemy do niego dotrzeć kierując się wzdłuż zachodniego brzegu Trześniowskiego Jeziora.

Historia tego obiektu sięga roku 1968, na kiedy to datuje się jego powstanie. Buczyna Łagowska zajmuje powierzchnię około 116 hektarów bukowego lasu, a jej powstanie związane było z ochroną występujących tu krajobrazowych walorów wraz ze znajdującym się tu lasem. Buczyna Łagowska jest także w posiadaniu jednych z najładniejszych bukowych drzew w wieku od 100 do 150 lat. Powstanie rezerwatu w roku 1968 wiązało się ze względami naukowo-dydaktycznymi, a powstał on na krańcu jego naturalnego zasięgu z domieszką innych gatunków drzew. Terytorium rezerwatu znajduje się na obszarze Lubuskiej Wysoczyzny, pośród otaczających go z każdej strony sulecińsko-świebodzińskich pagórków. Najbardziej popularny jest tutaj zespół pomorskiej buczyny. Znajduje się tu również olszyna oraz pomorski bór mieszany. Pomorska buczyna jest przedstawicielem nie tylko lasu świeżego, ale także i lasu mieszanego. Gatunkiem dominującym jest tu buk, natomiast domieszkę stanowi sosna, świerk, modrzew oraz dąb. Buk charakteryzuje się nie tylko duża zdrowotnością, ale także tym, iż jego szacunkowa wysokość może sięgać nawet 30 metrów. Ich cechą jest także to, iż są cieniste oraz zwarte, dlatego też podszyt prawie w ogóle nie występuje. Gatunkami, na które natknąć się możemy w runie jest chociażby turzyca leśna, perłówka jednokwiatowa, zawilec gajowy, a także barwinka pospolita.

Jak widać jest to wręcz idealne miejsce nie tylko dla miłośników flory i fauny, ale też dla każdego, komu piękno przyrody poprawia samopoczucie i pomaga w zrelaksowaniu się. Tradycyjnie podajemy informacje praktyczne – o noclegach w Łagowie. W otoczeniu takiego rezerwatu, z długą tradycją, można spotkać wiele ciekawych okazów drzew i roślin i wykonać doskonałe fotografie.