Konin to średniej wielkości miasto położone w województwie wielkopolskim. Mające ponad 70 tysięcy mieszkańców powstało pod koniec XIII wieku, a przynajmniej z tamtego czasu pochodzą pierwsze wzmianki. Na początku rzecz jasna nie było tu żadnej infrastruktury, murowanych budynków, gospodarki usług czy aspektów związanych z turystyką czy bazą noclegową [dostępna w sieci na Meteorze]. Była to zwykła drewniana osada. Każdy z nas słyszał o popularnej Kruszwicy. To właśnie niedaleko tego miejsca znajdowała się mała wysepka, na której znajdował się Konin.

Sama wyspa położona była w gęstwinie rozlewisk Warty. Obecnie w muzeach, rynku miejskim, a nawet kamienicach i noclegach Konina dostrzec można pewne nawiązania do obronnego charakteru miasta, które niestety zostało zniszczone przez Krzyżaków w 1331 roku. Te czasy były czasami Kazimierza Wielkiego, który w bardzo krótkim czasie odbudował miasto. Jak na tego króla przystało miasto było już odbudowane jako murowane. Nawet wokół niego wybudowano mur, który miał chronić Konin przed wrogimi najazdami. W tym samym czasie miasteczko stało się siedzibą sądowego powiatu, odbywały się tam sądy grodzkie i ziemskie. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do czasów rozbiorów, a samo miasto swój największy rozwój przeżywało do końca XV wieku.

Później nastąpiła lawina nieszczęść, które nawiedziły to miejsce. Na początku w latach trzydziestych XVI wieku pojawiały się epidemie chorobowe, później miasto spotkały pożary. Następnie były już tylko aspekty wojenne i polityczne, z których pierwszym był potop szwedzki i zajęcia oraz ograbienie miasta przez wojska szwedzkie. Później nastał czas zaborów i miasto stało się własnością Prus. Dopiero na początku XIX wieku zostało włączone do Księstwa Warszawskiego.

Przełomowym momentem był kongres wiedeński, na mocy postanowień którego miasto zaczęło przynależeć do Królestwa Polskiego. Ten okres wznowił rozwój na nowo, może nie tak dynamiczny jak wcześnie, ale zawsze. Zaczęły powstawać nowe budynki, rozebrano stary zamek, a w jego miejscu powstało „osiedle” żydowskie. Podczas powstania styczniowego Konin był świadkiem wielu niedużych bitew i potyczek, później zaczął być represjonowany przez społeczność i wojska rosyjskie. Po powstaniu miasto miało całkiem spokojny los, oczywiście jak na polskie warunki. Zaczęło rozwijać się pod względem przemysłu. Powstało dużo małych zakładów produkujących maszyny i sprzęt rolniczy.